zwarte katVeel mensen associëren zwarte katten nog met heksen en bezemstelen, maar eigenlijk zijn ze net zo leuk en lief als een anderskleurig kat.cat_broom

Waar komt het bijgeloof vandaan?
Vroeger geloofden sommige volkeren dat de kat het symbool was van het vleesgeworden kwaad. Duivels en heksen namen deze gedaante aan.
Het gevolg hiervan was dat katten wreed werden behandeld en gedood.
Soms geschiedde dit in de vorm van een volksvermaak, een zogenaamd kwelspel.
Zo kende men het katknuppelen, waarbij het dier in een tonnetje werd opgesloten.
Dit werd door middel van twee touwen tussen twee bomen gehangen, waarna men poogde de ton met knuppels aan diggelen te slaan.
Ook dienden katten als offer voor de boze geesten of werden levend begraven.
Het katbranden was een in Frankrijk en Portugal gangbaar kwelspel waarbij een of meerdere katten in een zak werden verbrand.
De mensen namen vaak overgebleven sintels mee omdat ze dachten dat dit geluk bracht of hen beschermde tegen kwade invloeden.

Halloween groet met zwarte kat
In de Middeleeuwen werd de kat beschouwd als voorwerp van afschuw en als bondgenoot van de duivel en heksen.
Een zwarte kat en een heks konden één en hetzelfde wezen zijn, door middel van gedaanteverwisseling.
Men zag de blik van Satan in haar ogen. Bovendien hoort men een kat niet naderen: één van de redenen waarom heksen verdacht werden van het zich vermommen in een kat.
Zo konden ze zich dan onopgemerkt verplaatsen. Er zijn talloze volksverhalen over kattendansen, deze dansen worden in verband gebracht met grafheuvels en heksenkringen.
Deze vijandige houding jegens katten zorgde er echter voor dat muizen en ratten ongehinderd konden huishouden de de zwarte dood zich makkelijker kon verspreiden.

In tal van streken van Europa en Amerika is men er ook nu nog van overtuigd dat, wanneer een zwarte kat je pad kruist en van je wegloopt, dit ongeluk met zich meebrengt. Daarnaast zijn er nog andere vormen van bijgeloof die minder bekend zijn. Een kat die te dicht bij onze mond komt, zou de adem uit ons lichaam kunnen wegslorpen, je krijgt ongeluk als een kat in je huis sterft of als ze mee verhuist. In Engeland brengt een zwarte kat juist geluk, en een witte kat ongeluk. Een kat die zich over de neus aait is een voorbode van aangenaam bezoek. In sommige landen wordt de zwarte kat niet zozeer als een brenger van, maar als een waarschuwer voor ongeluk beschouwd.

Tegenwoordig komt de kat als symbool van het kwaad nog steeds voor in allerlei kinderverhalen, zij het niet meer letterlijk bedoeld.
Zo heeft Gargamel in De Smurfen een kwaadaardige kat, Azraël, als metgezel.
In tekenfilms, zoals bv. Tom & Jerry, speelt de kat altijd de rol van de gemene schurk tegenover een sympathieke muis waarmee we ons als kijker dienen te identificeren.

De kat bekleedt al zeer lang een belangrijke plaats, bijvoorbeeld in de Germaanse mythologie.
Freya, de godin van de vruchtbaarheid, de liefde en de schoonheid, liet zich door de wolken rijden op een wagen die werd getrokken door wilde katten.
Ook de druïden offerden de kat om de vruchtbaarheid over de velden af te smeken.

De Egyptenaren vereerden de kat vanwege hun speelse karakter, het vangen van muizen (die het graan stalen) en omwille van het geluk dat deze dieren zouden brengen.
Katten werden zelfs gemummificeerd. De kattengodin Bastet was zeer belangrijk in de Egyptische godsdienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksen op een Symposium te Leiden
Heksen deden een boekje open op symposium Leiden LEIDEN –
De moderne heks stonden donderdagavond 12 april 2012 centraal tijdens het eerste symposium Hekserij in Holland op de Universiteit Leiden.
De Universiteit Leiden hield op 12 april het symposium Hekserij in Holland, waar twee heksen vertellen over hun denkbeelden en de betekenis van heksen in de 21e eeuw en hun doen en laten op het gratis evenement dat werd georganiseerd door het Instituut voor Godsdienstwetenschappen van de universiteit.
De organisatoren wilden met het symposium de vooroordelen over heksen wegnemen.
Bovendien bleek het een onderwerp te zijn dat veel Leidse studenten interesseert.

Hekserij is een onderdeel van het vak nieuwe religieuze bewegingen en new age.
Veel mensen associëren heksen nog met zwarte katten en bezemstelen, het beeld dat vooral in de middeleeuwen bestond en in sprookjes ook wordt bevestigd.
Maar in werkelijkheid is hekserij een alternatieve religieuze stroming waarin onder meer ecologie en feminisme centraal staan.

Nederland telt op dit moment zo’n 1000 heksen.