meer proefdierkatten in 2011

Verdubbeling van het aantal katten als proefdier in 2011

kat als proefdier door wetgeving

Rare jongens die Belgen: eerst de wetgeving aanpassen en daarna poefdieren inzetten om de gevolgen te onderzoeken.

De stijging van het aantal katten als proefdier (van 349 in 2010 naar 630 in 2011) is grotendeels te wijten aan het onderzoek naar de castratie en sterilisatie van katten op jonge leeftijd.

Dit onderzoek past in het Meerjarenplan voor de Sterilisatie van Katten van de dienst Dierenwelzijn. Men wil daarmee achterhalen of katten kunnen gesteriliseerd worden voor ze te koop worden aangeboden, om zo het aantal asielkatten en zwerfkatten te verminderen.

De ‘traditionele’ proefdieren worden meer en meer vervangen door vissen en vislarven (9%), vooral in fundamenteel biologisch onderzoek.

Anderzijds: zijn er 5 % minder proefdieren gebruikt in Belgische laboratoria in 2011

In 2011 werden in de 367 Belgische laboratoria 665.079 proefdieren gebruikt. Dat is een daling met 5 % tegenover 2010, stelt minister Laurette Onkelinx, belast met dierenwelzijn, tevreden vast. De dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid verzamelde die gegevens bij 367 voor dergelijke proefnemingen erkende laboratoria.

Bij deze cijfers kan men het volgende opmerken:

21% van de erkende labs heeft in 2011 helemaal geen dierproeven uitgevoerd. Door een wetenschappelijk onderzoek naar sterilisatie van jonge katten werden vorig jaar wel bijna tweemaal zoveel katten als proefdier gebruikt.

55% van de proefdieren in België wordt gebruikt voor de ontwikkeling en controle van gezondheidsproducten zoals geneesmiddelen, 38% voor fundamenteel onderzoek door de universiteiten. Ondanks een lichte daling blijven ratten en muizen de meest gebruikte diersoorten (79%). Konijnen (8%) dienen om antilichamen te kweken die in de behandeling van kanker of genetische aandoeningen worden gebruikt.

Apen vertegenwoordigen slecht 0,003% van alle proefdieren in 2011. Zij worden gebruikt om de kwaliteit van vaccins te controleren en voor onderzoek naar de ontwikkeling en werking van hersenen.

zie het hele artikel op belg.be

Het wachten is op publicatie van onderzoeken naar de gevolgen van vroeg castreren en steriliseren(neutraliseren) bij katten en honden.
Wel vervelend dat een wet die bedoeld is om het dierenwelzijn te bevorderen, juist ten koste gaat van datzelfde welzijn voor dieren.