Anatomie kattenoog

1. oogspier
2. glasachtig lichaam
3. vaatvlies
4. netvlies
5. oogzenuw
6. gele vlek
7. blinde vlek
8. lens
9.   harde oogvlies
10. iris
11. pupil
12. lensbandjes
13. hoornvlies

 

Vlekken in het oog
Veelal oudere katten worden naar dierenoogartsen gebracht met volgende symptomen:
Een bruine of een zwarte vlek op de iris. Deze vlek kan heel diskreet zijn of juist verspreid over het gehele oog.
Het kan er ook uit zien als sproeten maar dan in het oog.
Deze donkere vlekken zijn abnormale celgroei in het locale pigment van het oog, de melanocyten.
Per definitie een tumor in het oog die goedaardig of kwaadaardig kan zijn.
De oogarts zal de ogen onderzoeken met een speciale lamp, een briomicroscoop.
Wanneer het pigment in de iris vlak is, wordt de term MELANOSIS gebruikt (goedaardig).
Als het pigment verheven of gezwollen is, dan gaat het om MELANOMA (kwaadaardig).
Dus melanosis is de goedaardige vorm en melanoom de kwaadaardige.

kat met irismelanoom

De ziekte op zichzelf:
We weten dat als het om een kwaadaardige iristumor gaat de kankercellen zich via het oogvocht in het bloed begeven.
Dit zou betekenen dat bij een oogmelanoom de kans op uitzaaiing nogal groot is.
Maar uit klinisch onderzoek is gebleken dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn.
Oogmelanoom kan ontstaan vanuit de goedaardige vorm, melanosis.
Dit gebeurt echter in de meeste gevallen niet en het blijft bij oogmelanosis.
Zelfs een kat met een ernstig progressieve vorm van melanosis heeft meer kans op ontwikkeling van glaucoom
(een verhoogde oogdruk omdat de traanbuisjes vertopt geraken, ook wel groene staar genoemd), dan op het ontwikkelen van
de kwaadaardige vorm. Dus de kans dat het van goedaardig overgaat in kwaadaardig, is klein.

Behandeling
Ook al verschillen de meningen over de behandeling, bij goedaardige verkleuring van de iris – melanosis – is dit de gebruikelijke
aanpak:

Een tweejaarlijks onderzoek van de ogen:
Indien glaucoom ontstaat is het mogelijk dat het oog moet worden verwijderd omdat de kat er pijn aan krijgt.
Indien melanoom zich ontwikkelt, is het moeilijk om te zeggen hoe verder te gaan met de behandeling.
Het oog verwijderen is een optie maar dan moet de kat eerst onderzocht worden op mogelijke uitzaaiingen.
Men kan een punctie in het oog doen om te kijken of het kwaadaardig is maar dit geeft helaas geen 100% zekerheid.