Niesziekte

Niesziekte is een verzamelnaam voor een ziektebeeld dat veroorzaakt wordt door verschillende virussen, die als gemeenschappelijke eigenschap hebben infecties van de voorste luchtwegen te geven: ‘verkoudheid’.
Niesziekte is zeer besmettelijk, terwijl de symptomen sterk kunnen variëren, van een lichte ‘verkoudheid’ tot zeer ernstig zieke dieren.

Het gevaar van niesziekte is niet zozeer het overlijden van de kat aan de acute infectie (zoals bij kattenziekte meestal het geval is) maar,
het chronisch worden van de niesziektebesmetting: dit betekent dat de kat in veel gevallen niet meer helemaal van de infectie herstelt,
maar steeds weer opnieuw, bij een periode van verminderde weerstand, last van de (oude) infectie kan krijgen of dat de kat een ‘chronische snotteraar’ wordt, met constant een vieze neus en/of ogen.
De ‘injectie-enting’ geeft zelden een entreactie.
De basisenting moet 2 keer gegeven worden met een tussentijd van 3 weken (in ieder geval niet langer dan 6 weken). Bij voorkeur geven we de basis-enting op de leeftijd van 9 en 12 weken.

LET OP: een kat die maar eenmaal geënt is tegen niesziekte heeft geen weerstand tegen niesziekte.
De enting tegen niesziekte moet eenmaal per jaar herhaald worden om de weerstand op peil te houden.
De periode tussen twee entingen mag in ieder geval niet langer zijn dan vijftien maanden.
Is dit wel het geval dan moet opnieuw begonnen worden met de basisentingen.

Opgemerkt dient nog te worden dat,
gezien de complexheid van het ziektebeeld ‘niesziekte’, dit niet hoeft te betekenen dat een goed tegen niesziekte geënte kat,
nooit meer ‘verkouden’ kan zijn: de ‘verkoudheid’ echter zal zeer mild verlopen en weinig problemen geven.