Microftalmie

Microftalmie/microphtalmie

Onze Ruby heeft een asymmetrische schedel met een rare bult er op.
Van die bult heeft ze geen last. Waar ze wel last van heeft is het entropion (naar binnengedraaid ooglid), dat ze heeft ten gevolge van de microftalmie.
De entropion is in januari 2012 verholpen door onze dierenarts.
Hieronder vindt u informatie over microftalmie.

Microftalmie is een aangeboren, te kleine oogbol in een te kleine oogkas.
Deze aandoening kan voorkomen bij de hond, kat, muis en rat en bij het fret, konijn, paard, schaap, rund en varken, maar ook bij slangen is het waargenomen.
Het is veelal het gevolg van een recessief erfelijk defect.

Ook andere oorzaken, zoals prenatale blootstelling aan een schadelijke (teratogene) stof kan misvormingen bij een ongeboren dier veroorzaken (Softenon was bij de mens een berucht teratogene stof).

Microftalmie komt regelmatig voor in combinatie met andere ontwikkelingsstoornissen van het oog, zoals coloboma iridis (een meestal rond tot driehoekig defect in de iris), cataract en retinadysplasie.
Meestal zal de diagnose in het geval van een eenzijdige microftalmie weinig problemen opleveren.
Bij twijfel kunnen de corneadiameters (medio-laterale limbus) worden gemeten of echografie worden verricht.

Bij een beiderzijdse microftalmie zal de grootte moeten worden vergeleken met die van de nestgenoten. De prognose is afhankelijk van de gevonden afwijkingen.
Er komen uitgesproken gevallen van microftalmie voor, die toch een functioneel gezichtsvermogen blijken te
bezitten. Zo doet het oog van onze Ruby gewoon mee en heeft een prima dieptezicht.