Fip

Let op: dit is slechts een indicatie of globale uitleg, raadpleeg altijd uw dierenarts !

FIP, wat is dat?

 

INTRODUCTIE

FIP is een van de meest mysterieuze ziektes die een kat kan krijgen.
Gelukkig komt deze ziekte niet zoveel voor.
Jammer genoeg is deze ziekte steeds fataal. Er bestaat nog geen medicijn tegen FIP.
Huishoudens met meerdere katten of katten die hun tijd buiten doorbrengen, zijn grotere kanshebbers op deze ziekte.
Het virus dat deze ziekte veroorzaakt, verspreidt zich via de luchtwegen en uitwerpselen.
Als het virus zich in de kattenbak bevindt, komt het makkelijk op de kat zijn vacht en wordt zo door het wassen bij de kat opgenomen.
De belangrijkste vorm van virusoverdracht is van een virusdragende moederpoes op haar jongen van 5 tot 7 weken, als de moeder antistoffen in het bloed van de kittens gaan dalen.
De incubatietijd (tussen binnenkrijgen van het virus en het opkomen van de fip-verschijnselen) is normaal een aantal maanden.
Katten die besmet zijn met het FeLV (Feline leukemie virus), hebben een groter risico om FIP te ontwikkelen.

Ontstaan van
FIP wordt veroorzaakt door een coronavirus dat circa 80 % van alle katten met zich meedraagt als een onschadelijke vorm.
De meeste dragers worden niet ziek.
Bij enkele katten muteert het coronavirus echter tot een schadelijke vorm die FIP veroorzaakt.
Het gaat hierbij om coronavirussen die in het darmstelsel leven, FECV (Feline Enteric Coronavirus).
Men weet nog niet hoe en waarom het virus muteert naar de vorm die FIP veroorzaakt.

SYMPTOMEN
In het begin zijn er maar minimale symptomen merkbaar na blootstelling aan het virus.
Sommige katten zullen lichte problemen aan de luchtwegen hebben, zoals niezen.
Andere hebben dan weer last van diarree, maar de symptomen zijn zo mild dat ze meestal ongemerkt voorbij gaan.
De serieuze symptomen zullen sneller optreden bij jongere katten. Deze ziekte heeft twee grote manifestaties…
DE EERSTE VORM
Deze vorm wordt de “droge vorm” genoemd.
Katten die deze vorm hebben, vertonen eerder vage symptomen die komen en gaan.
Deze vorm kan in verschillende delen van het lichaam tot uiting komen.
De katten kunnen slecht beginnen te eten, een voortdurende verkoudheid hebben.
Meestal zien de katten er ongezond en ziek uit.
Het lastige is dat deze symptomen ook op verschillende andere ziektes lijken, zoals leverziekte, nierziekte en suikerziekte.
Het is dus heel moeilijk om de diagnose FIP te stellen bij de droge vorm.

DE TWEEDE VORM
Deze vorm wordt de “natte vorm” genoemd, ofwel buikvliesontsteking.
Het wordt zo genoemd omdat de buik zich vult met vloeistof.
De kat heeft ademhalingsmoeilijkheden en gebrek aan eetlust en ondanks dat een hele dikke buik.
Deze vorm komt veel sneller tot uiting dan de droge vorm en kan vastgesteld worden door een buikholtepunctie.
Het virus kan ook de hersenen en de ruggengraat aan tasten.
Deze vorm wordt meestal vastgesteld bij een oogonderzoek.
Er treden dan veranderingen op in de achterzijde van het oog.
De iris kan van kleur veranderen. (Niet te verwarren met oogmelanoom.)

DIAGNOSE
Een diagnose is in veel gevallen moeilijk te stellen, zeker als het de droge vorm betreft.
Er is nog geen bloedtest op de markt die het virus kan vaststellen, zoals bij FeLV en FIV.
De test vertelt ons enkel dat er antistoffen in het lichaam zijn tegen coronavirussen in het algemeen.
Dit wil zeggen dat als de kat ooit niesziekte of diaree heeft gehad, de kans groot is dat ze antistoffen tegen coronavirussen in haar lichaam heeft.
De hoeveelheid antistoffen wordt uitgedrukt in titer.
Een hoge titer op coronavirussen geeft dus helemaal geen uitsluitsel of uw kat al dan niet FIP zal ontwikkelen.
Als de kat een lage titer heeft, dan is de kans natuurlijk kleiner maar evengoed kan een kat met een lage titer FIP ontwikkelen.
Bij de natte vorm kan er vocht uit de buikholte worden gehaald.
Middels zo’n punctie kan men al met wat meer zekerheid FIP vaststellen.
Tot nu toe is het doen van autopsie op een overleden kat de enige manier om met zekerheid FIP vast te stellen.

BELANGRIJK
Laat de kat nooit inslapen slechts op grond van de uitslag van een titer test, zeker als het een gezonde kat betreft.
Deze test geeft in de praktijk gewoon te weinig informatie.

BEHANDELING
Er is momenteel nog geen behandeling tegen FIP.
Over de jaren is er natuurlijk veel onderzoek naar gedaan maar geen methode lijkt echt te werken.
Medicatie kan de kat natuurlijk – zeker in de beginfase – een beetje verlichten van haar pijn en ongemakken.
De behandeling omvat antibiotica, imuunsysteem-stimulators en vitaminen.
Omdat het moeilijk is de ziekte vast te stellen, is het zeker de moeite waard om uw kat steeds te laten behandelen op de symptomen van dat moment.
Het kan immers zijn dat uw kat geen FIP heeft maar een andere ziekte.
Als uw kat werkelijk FIP heeft, zal de behandeling jammer genoeg weinig uit halen en zal ze binnen enkele maanden na het vertonen van de symptomen sterven.

CONTROLEREN VAN VERSPREIDING
Indien een kat overleden is aan FIP en u denkt er aan om een nieuwe kat in huis te nemen, wacht dan minstens een maand voor u de nieuwe kat in huis haalt.
Koop een nieuwe kattenbak en eetbakje.
Reinig het huis helemaal met Chloor of een soortgelijk schoonmaakmiddel.(dit moet meerdere keren herhaald worden)
Dit doodt het virus.
Het virus kan namelijk gedurende meerdere weken in leven blijven.
Gooi alle speeltjes, krabpalen, kattenbakken ed. weg en koop nieuw.

RISICO
De kans dat u ooit met FIP de maken krijgt, kan niemand berekenen.
Minder risico heeft u wanneer er weinig katten in huis zijn.
Naar schatting 30% van de katten levend in een kleiner kattenhuishouden vertoont een titer op coronavirussen, terwijl dit 70 tot 80% is bij katten in een huishouden met meer dan vijf katten.
Hieruit volgt dat het zeker niet uitgesloten is dat katten uit een kleiner kattengezin FIP kunnen ontwikkelen.
Katten die in een huishouden leven waar er al eens een FIP slachtoffer is geweest, hebben een geringe kans om zelf ooit FIP te ontwikkelen.
Dit omdat zij zijn blootgesteld aan het virus en daardoor antistoffen tegen het virus hebben gevormd.
Kittens van een poes die gestorven is aan FIP, hebben een veel grotere kans om de ziekte te ontwikkelen, daar de moeder-antistoffen in het bloed van de kittens gaan dalen en hun immuunsysteem nog niet op volle kracht is.
Een kat is meer vatbaar voor FIP bij stress en/of ziekte.
Elke kat kan drager zijn van het coronavirus maar lang niet ieder kat ontwikkelt FIP.
Een goede conditie en weerstand verminderen de kans op het ontwikkelen van de ziekte.

VACCINATIE

In de recente jaren is er een vaccinatie ontwikkeld tegen FIP.
Via de neus word een verzwakte vorm van het virus bij de kat ingedruppeld.
Dit virus heeft de eigenschap te sterven bij een temperatuur boven de 38 graden, dus lichaamstemperatuur van een kat.
Het blijft dus enkel leven in de neus.
Het afweersysteem reageert op de aanwezigheid van het virus in de neus en zal antistoffen vormen.
Na deze enting zal de titer van de kat stijgen vanwege een toename van antistoffen tegen coronavirussen.
Bij voorkeur wordt de enting voor het eerst toegediend op een leeftijd van 16 weken met kort daarop een herhalingsenting.
Vervolgens vindt er ieder jaar een herhalingsenting plaats.
Over het nut van vaccinatie zijn heel veel verschillende meningen, ook onder dierenartsen.
Onderzoeken naar de effectiviteit van inenting tegen FIP geven geen eenduidige resultaten.
Volgens de ontwikkelaars van het vaccin zou de kat ongeveer 70 tot 80% beschermd zijn tegen de eerste vorm van FIP, de vorm die in een lab te testen is.
Andere onderzoeken wijzen uit dat de kat maar voor ca. 50% beschermd is.

Conclusie is dat vaccinatie zeker geen 100% zekerheid geeft dat een kat nooit FIP zal krijgen.
Er zijn er zelfs die van mening zijn dat de kat met het vaccineren een verhoogd risico loopt op het ontwikkelen van FIP.
Uit alle onderzoeksresultaten blijkt hetzelfde.
Er zijn geen harde bewijzen dat katten sneller FIP zouden krijgen door een enting, alhoewel er wel vermoedens in die richting zijn.
Ook zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat de enting echt goed helpt tegen FIP.
Het vaccineren van een kat met een hoger titer op coronavirussen is per definitie zinloos, daar het vaccin de coronavirussen die zich reeds in het darmstelsel bevinden ongemoeid laat.
Ondanks dit alles zijn er dierenartsen en specialisten die vaccinatie tegen FIP adviseren voor grotere kattenhuishoudens, zoals bijvoorbeeld cattery’s.

BELANGRIJK
Als u een kat laat vaccineren tegen FIP of een geënt kitten aanschaft, bedenk dan dat de kat niet immuun zal zijn voor FIP.
Net zo min kan men ervan uitgaan dat de geënte kat zeker FIP zal ontwikkelen.
Dierenartsen adviseren momenteel om niet te vaccineren ivm met de risico’s.
Wij laten de “wettelijke garantie” vervallen indien nieuw kittenpersoneel toch besluit tot vaccineren over te gaan.