Babesiose

Babesiose is een bloedziekte die veroorzaakt wordt door een parasiet die in de rode bloedcellen leeft,  Babesia canis.
Bepaalde tekensoorten vormen de overbrenger van de infectie, zodat het risico om besmet te worden gebonden is aan het gebied waar deze besmette teken voorkomen.
Vroeger ging het daarbij alleen om het Middellandse Zee gebied, maar inmiddels heeft gestage uitbreiding naar het Noorden plaatsgevonden.
Ondertussen is de gemiddelde temperatuur in Nederland hoog genoeg dat teken besmet met de Babesia Canis ook in Nederland overleven.
Katten zijn niet gevoelig voor deze infectie, maar honden worden ernstig ziek.
Er vindt een snelle bloedafbraak plaats, en de urine wordt vaak rood tot roodbruin van kleur door de uitscheiding van afvalstoffen van deze bloedafbraak.
Daarnaast krijgen de dieren o.a. hoge koorts.
Er zijn medicijnen beschikbaar, maar desondanks is het sterfterisico groot.
Om dergelijke problemen te helpen voorkomen zijn er in grote lijnen twee mogelijkheden: tekenbestrijding en vaccinatie.
Om met het laatste te beginnen: er bestaat een vaccin tegen babesiose, dat ook in Nederland op de markt is.
Het is echter erg duur, en sommigen zetten vraagtekens bij de werkzaamheid en de veiligheid.
Het kan zeker een bijdrage aan de preventie leveren.
De dierenarts beschikt over alle informatie om per geval een afweging te kunnen maken of vaccinatie al of niet zinvol is.
Een goede tekenbestrijding is essentieel, maar helaas niet altijd even makkelijk.
Er zijn diverse middelen beschikbaar, o.a. sprays, spot-on’s en banden, maar de effectiviteit is niet 100%.
Vooral het tempo waarin een eenmaal aangehechte teek dood gaat speelt daarbij een rol.
Het duurt naar wordt aangenomen minimaal 24 uur voordat een teek, na zich te hebben vastgebeten.
De Babesia parasiet in het lichaam van zijn slachtoffer gaat uitscheiden.
Omdat niet alle teken altijd binnen die 24 uur gedood zullen worden is het belangrijk om zichtbare teken direct te verwijderen.
Bij de dierenarts zijn speciale tekenpincetten verkrijgbaar waarmee een teek simpel en veilig verwijderd kan worden.
Vooraf verdoven van de teek is niet nodig, en kan zelfs een risico inhouden omdat de teek als reflex extra maagdarminhoud in het lichaam van zijn slachtoffer kan spugen.
Door de combinatie van een anti-teken-middel en het consequent verwijderen van zichtbare teken (eventueel aangevuld met een vaccinatie),
kan het risico om babesiose op te lopen zeer sterk worden verkleind.
Het blijft echter aan te raden om bij verdachte symptomen direct een dierenarts te bezoeken.
Een goed middel tegen teken is Scalibor®.
Deze band om de nek geeft gedurende 5 tot 7 maanden bescherming tegen teken, gedurende 3 maanden tegen vlooien en is waterproof zodat uw hond ook in het buitenland lekker kan zwemmen.

teken stadia

Een ander door Teken overgedagen ziekte is die van Lyme:
Niet alleen de mens is hier vatbaar voor ook honden en katten kunnen ook de ziekte van Lyme krijgen en paarden, vee en andere dieren waarschijnlijk ook.
Honden en katten kunnen heel makkelijk tekenbeten krijgen en deze mee naar huis nemen.
Behalve voor de hond of de kat, is er dus ook voor de mensen een risico om via huisdieren een tekenbeet te krijgen.