Is een kat een huisdier?

Is een kat een Huisdier?
Volgens Wetenschappers niet.
U mag uw kat of hond, volgens wetenschappers geen huisdier meer noemen

Waarom?
– Onderzoekers van verschillende Amerikaanse universiteiten zijn het erover eens, dat de term huisdier een belediging is.
– Woorden als huisdier, beest en baasje kunnen niet meer in deze tijd.
– Volgens de onderzoekers stammen deze woorden uit de tijd dat hond en kat met “de pot mee aten”, er nog geen lightmenu was en we op beesten joegen met pijl en boog.
De dag van vandaag hebben mens en dier een heel andere relatie, zeker als het gaat over “huisdieren”.
– Hoe moeten we onze hond of kat dan voortaan noemen?
De onderzoekers stellen voor het woord compagnon of levensgezel te bezigen.
Ondergetekende denkt dat een kat personeel heeft.
-Tevens kan de term wilde dieren  maar beter niet meer gebruikt worden vanwege de negatieve bijklank.
Noem het ´vrije dieren’.
– Weg met denigrerende termen dus, aldus de wetenschappers.
Alleen als we deze oeroude termen loslaten kunnen onderzoekers op een objectieve manier nadenken over de relatie tussen mens en dier.