Urine opvangen

Urine opvangen
Hoe moet ik urine opvangen van mijn kat?
Soms is het nodig dat de urine van uw kat onderzocht wordt.
Bijvoorbeeld bij blaasontsteking en / of blaasgruis, of als de kat veel drinkt.
Urine opvangen lukt vaak het beste op de volgende manier:
Maak de kattenbak leeg, niet schoonmaken zodat de kat wel z’n eigen luchtje ruikt.
Dan 1 eetlepel grit in de bak, de kat herkent het dan wel als zijn bak maar de urine wordt niet helemaal opgenomen door het grit.
Als de kat heeft geplast kunt u wat urine uit de bak halen en in een schoon flesje doen.
Als er meerdere katten in huis zijn, is het handig om de betreffende kat apart te zetten.
Lukt dit niet dan zijn er bij uw dierenarts speciale plastic korrels verkrijgbaar.

plastic korrel

verkrijgbaar bij uw dierenarts

Deze nemen helemaal geen vocht op zodat u meer grit in de bak kunt doen.

urine opvangen mbv een pipet

Soms kan de urine niet meteen naar de dierenarts gebracht worden.
Bewaar het dan zolang in de koelkast.

Invloed Katkor op pH, eiwit, leukocyten en erycotryten waarden in urine

Opzet;

Aan een humane urine wordt zoveel volbloed toegevoegd dat er op een urinetest-strip de volgende waarden af te lezen zijn:
– Eiwit: 30 mg/dL
– Leukocyten: 10-25/ µL
– Erytrocyten: 250/µL
Glucose, ketonen, urobilinogeen en nitriet blijven negatief.

De urine wordt verdeelt over drie porties.
De drie porties worden resp. op pH 5, 7 en 9 gebracht.
Aan 10 ml kattenbakkorrel wordt 8 ml op pH gebrachte urine toegevoegd.
(het totaal volume is 15 ml)
De drie mengsels van urine en korrels evenals de drie urine’s zonder korrels worden afzonderlijk in een 50 ml afsluitbare buis een
halfuur op een rollerbank gemengd (incubatie).
Na de incubatie volgt pH meting van urine’s met en zonder korrel incubatie. Bij alle urine’s (zes) wordt tevens een urine strip
onderzoek gedaan.

Resultaat:
De pH’s van de urine’s geincubeerd met en zonder korrels zijn niet significant verschillend.
zie figuur 1. (paired test p=0.802).

Eiwit, leukocyten en erytrocyten waarden zijn met en zonder korrel incubatie gelijk m.b.v. urine strip.

Conclusie:
Het research laboratorium van Het Academische Ziekenhuis Utrecht concludeert dat deze kattenbakkorrel (katkor) geen
significante invloed hebben op de pH, eiwit, leukocyten en erytrocyten waarden in urine