Rasstandaard

De Brit is een middelgrote tot grote, compacte, goed uitgebalanceerde kat met een stevig lichaam, een brede borst en vrij korte, stevige poten. De staart is breed en aan het uiteinde rond. De kop is kogelrond met kleine oren, volle wangen en een stevige kin. De ogen zijn groot en de neus is kort en breed. De vacht is kort, dicht en opstaand.

Kop

Vorm:
Rond met volle wangen en een brede schedel. De botstructuur onder de vacht dient rond te zijn. De snuit moet breed zijn en zonder onderbreking overgaan in wangen en nek.

Voorhoofd:
Moet een lichte ronding vertonen.

Neus:
Moet kort, breed en recht zijn. De overgang tussen neus en voorhoofd moet een lichte indeuking hebben, geen stop.

Kin:
Dient breed, diep en stevig te zijn. De neusspiegel moet één verticale lijn vormen met de kin.

Gebit:
Moet correct sluiten.

Oren:
Moeten tamelijk klein zijn en afgerond van boven, ver uit elkaar geplaatst en zonder onderbreking overgaan in de ronde kop.

Ogen:
Moeten groot, rond, goed geopend zijn en ver uit elkaar staan.

Nek:
Kort en stevig.

Lichaam:
Compact, gedrongen, stevig en massief met een rechte rug. Het dier moet eenmassieve schouderpartij, breed achterlijf en brede borstkas bezitten.

Poten:
Vrij kort, recht en stevig. Ronde, stevige voeten met aaneengesloten tenen.

Staart:
Moet dik zijn en middellang. De basis dient breed te zijn en het uiteinde rond.

Vacht:
Moet kort zijn, stevig aanvoelen, dicht ingeplant en veerkrachtig zijn. Mag niet plat liggen.

Variëteiten

Kleur:
de vacht van de Britse Korthaar kan erg veel verschillende kleuren en kleurpatronen hebben. De bekendste en geliefdste kleur is echter al jarenlang effen blauw. De effen gekleurde komt o.a. voor in wit, zwart, blauw, rood, crème, chocolate en lilac. Ze behoren koper tot oranjekleurige ogen te hebben met uitzondering van de effenwitte die ook twee blauwe ogen kan hebben of odd-eyed mag zijn. Er mag in de vacht van effen gekleurde katten geen witte haren of aftekeningen voorkomen, elke haar behoort van de haarpunt tot de wortel zo veel mogelijk dezelfde kleur te hebben. Parti-colours zijn gekleurde katten met witte delen in de vacht, ze zijn er in verschillende variëteiten met alle hun eigen benaming afhankelijk van de hoeveelheid wit in de vacht en de soort aftekening. De bekendste zijn de bicolour en de tricolor. Voor beide variëteiten geldt dat het wit niet meer dan een derde van het lichaamsoppervlak mag beslaan, maar ook niet veel minder. De Bicolour heeft altijd een effen gekleurde vacht  en het wit beslaat niet meer dan eenderde van het lichaam. De aftekeningen het liefst zo symmetrisch mogelijk, en bij voorkeur een omgekeerde  V op het voorhoofd. Voor tricolor gelden dezelfde regels maar deze hebben in plaats van een basiskleur twee basiskleuren waarvan een altijd rood of crème, die flinke regelmatig gevormde vlekken vormen die niet in elkaar overlopen. Katten die verschillende kleuren vlekjes in de vacht hebben maar geen witte aftekeningen, worden schildpad katten of torties genoemd, deze katten zijn bijna altijd van het vrouwelijke geslacht. De vlekjes bij deze katten moeten erg klein zijn en zo veel mogelijk in elkaar overvloeien, wat een heel apart, gemêleerd effect geeft. De hoofdkleur kan onder meer zwart, blauw, chocolate en lilac zijn en de andere kleur is altijd rood of crème.

De kleur van de ogen is koperkleurig tot oranje.

Tabby Patronen:
Er zijn vier verschillende tabbypatronen, te weten het getickte, gestreepte, gevlekte en gemarmerde patroon. Tabby’s komen onder andere voor in zwart, rood en blauw, maar ook andere kleuren behoren tot de mogelijkheden. De tabby tekeningen moeten zo duidelijk mogelijk zijn. Tabby’s behoren koperkleurige tot oranje ogen te hebben met uitzondering van de zilvertabby’s, deze worden gefokte met oranje of groene ogen. De zilverkleurige variëteit bestaat nog niet zo lang, maar zijn wel erg in trek. De ondervacht is zilverwit, de rest van het haar is wel normaal  gepigmenteerd en kan zwart of rood zijn. De meest recente vacht die men bij de Britse Korthaar ontwikkelde heeft is de colourpoint. Colourpoints komen voor in alle kleuren die ook te zien zijn bij de Perzische kast. Het contrast tussen de lichaamskleur en de gekleurde points moet zo duidelijk mogelijk zijn. De meeste colourpoints hebben nog lichtblauwe ogen. Hieronder vind u een beschrijving van een aantal verschillende variëteiten:

Brits Korthaar wit (BRI w 61, BRI w 62 en BRI w 63) De witte Brits Korthaar wordt onderverdeeld in 3 variëteiten: Wit met blauwe ogen (BRI w 61) Wit met oranje ogen (BRI w 62) Wit met één oranje en één blauw oog (BRI w 63) De vachtkleur moet zuiver wit zijn, zonder een spoor van geel. De oogkleur moet ofwel diep saffier blauw of oranje/koperkleurig zijn. De neusspiegel en voetkussens zijn roze, zonder een spoor van pigmentvorming.
Fouten:
Onjuiste oogkleur, pigmentvorming op de neusspiegel of voetkussens. Een gele vacht en een groene rand in de ogen. Kittens mogen een kopvlek hebben, bij volwassen dieren is dit een fout.

Brits Korthaar zwart (BRI n)
De vachtkleur van deze variëteit moet diepzwart zijn tot op de haarwortel, zonder sporen van roest, witte haren of tekening. Ook mag de vacht geen grijze onderwol hebben. De neusspiegel is zwart, de voetkussens zwart of seal (zeer donkerbruin). Kittens tot ongeveer 6 maanden hebben vaak een slechte kleur, veel witte haren, grijze onderwol en ghostmarkings (lichte tekening). Dit worden echter vaak de beste zwarte volwassenen.
Fouten:
Onjuiste oogkleur (groene randen), roestige vachtkleur, witte haren en tekening. Bij de kittens tellen de fouten voor wat betreft de vachtkleur niet zo zwaar mee omdat deze verschijnselen, naarmate de kat ouder wordt, meestal verdwijnen.

Brits Korthaar blauw (BRI a)
Bij deze variëteit zijn voor de vachtkleur alle schakeringen van blauw toegestaan, mits ze gelijkmatig van kleur zijn en tot de haarwortel doorgekleurd. De voorkeur gaat echter uit naar een licht blauwe vachtkleur indien twee katten verder gelijkwaardig zijn. De neusspiegel en voetkussens zijn blauwgrijs. De ogen oranje of koperkleurig.
Fouten:
Witte haren, een niet doorgekleurde vacht, zilveren haarpunten. Groene randen in de ogen. Kittens hebben vaak een vage vachttekening (ghostmarking) die later verdwijnt. Ook bij volwassen dieren komen nog wel eens vage ringen in de staart voor.

Brits Korthaar chocolate (BRI b)
Alle nuances van bruin worden geaccepteerd, echter moet de vacht zonder sporen van roest, witte haren of tekening zijn. Ook een grijze kleur onderwol wordt niet geaccepteerd. De vacht moet gelijkmatig gekleurd zijn. De neusspiegel en voetkussens hebben een melkchocoladebruine kleur. De oogkleur is oranje of koperkleurig.

Brits Korthaar Lilac (BRI c)
De vacht heeft een lavendelachtige (lilac) kleur met een lichtroze sluier. De kleur van de vacht moet over het gehele lichaam egaal zijn. De neusspiegel en voetkussens zijn lavendel. De oogkleur moet oranje of koperkleurig zijn.
Fouten:
Witte haren in de vacht, grijze onderwol of tekening. De ogen mogen geen groene randen vertonen.

Brits Korthaar rood (BRI d)
De kleur moet een diep rood zijn en tot op de haarwortel doorgekleurd. De vacht mag geen tekening of lichtere vlekken vertonen, iets wat bij vooral de rode en crème variëteiten heel moeilijk te bereiken is. De neusspiegel en voetkussens hebben een baksteenrode kleur. De oogkleur is oranje of koperkleurig.
Fouten:
Een witte staartpunt. Zwarte snorharen. Een onjuiste oogkleur. Wit in de vacht. Een zeer licht tekening op het voorhoofd of poten is geoorloofd.

Brits Korthaar crème (BRI e)
De vacht moet zo egaal mogelijk crème zijn. Het crème moet een koele pastelachtige kleur zijn en mag niet te vurig of te warm worden. De vacht moet goed doorgekleurd zijn en mag geen witte haren of een lichte (of witte) onderwol hebben. De vacht mag behalve een lichte tekening op het voorhoofd en op de poten geen tekening vertonen. De neusspiegel en voetkussens hebben een roze kleur. De ogen zijn oranje of koperkleurig.
Fouten:
Onjuiste oogkleur, te donkere vacht of een te duidelijke aftekening. Wit in de vacht. Zwarte snorharen. Een witte staartpunt.

Brits Korthaar schildpad
De schildpad variëteit is in een viertal kleurslagen te verdelen, te weten: zwart schildpad (BRI f), blauw schildpad (BRI g), chocolate schildpad (BRI h) en lilac schildpad (BRI j). Al deze kleurslagen komen ook voor in een variëteit met wit. De verhouding tussen de witte en de gekleurde vlekken is echter aan een vastgestelde norm gebonden. Het probleem bij schildpad is, dat er niet te fokken is op de kleurverdeling. Een mooie gelijkmatige verdeling is van het “geluk” afhankelijk. De vachtkleuren mogen in vlekken verdeelt zijn of door elkaar gemengd. De fokbasis is bij de meeste schildpad variëteiten erg smal, zodat verbeteren van de kleurslag erg moeilijk is. Schildpad katten zijn in principe altijd poezen! Katers in deze variëteiten zult u zelden aantreffen. Dit komt door erfelijke factoren, maar het zou al te ingewikkeld worden als we dit hier zouden uitleggen. De schildpad wordt ook vaak tortie genoemd.

Zwart schildpad (BRI f):
Vachtkleur: de kleuren rood en zwart, waarbij het rood in verschillende nuances kan voorkomen, moeten over het gehele lichaam verdeeld zijn. Een bles in het gezicht is gewenst. De kleuren moeten warm en stralend zijn. Grote of kleine vlekken in de kleurverdeling zijn toegestaan. De neusspiegel en voetkussens zijn zwart, roze of zwart met roze gevlekt. De oogkleur is oranje of koperkleurig. Jonge dieren hebben vaak een grijze onderwol, die toegestaan is. Deze zal later meestal verdwijnen. Bij de kleuren Blauw schilpad (BRI g), chocolate schildpad (BRI h) en lilac schildpad (BRI j) moet de kleurverdeling zijn als bij de zwart schildpad variëteit. De vachtkleuren en de kleur van de neusspiegel en voetkussens zijn dan respectievelijk blauw en crème, melkchocoladebruin en crème en lavendel(lilac) en crème.

Brits Korthaar tabby
De tabby variëteiten zijn in een drietal patronen onder te verdelen, te weten: gemarmerd of blotched (22), gestreept of mackerel (23) en gevlekt of spotted (24).

Gemarmerd of Blotched:
De aftekening moet zuiver en duidelijk zijn bij alle tabby variëteiten. Op het voorhoofd staat een “M” (scarabee) en op de wangen twee tot drie strepen. Op de borst moeten twee “halsbanden” aanwezig zijn, die niet onderbroken worden. Op de schouders een vlindertekening. De rug bestaat uit een verticale lijn, die van schouder tot staartpunt loopt. Parallel aan deze lijn bevindt zich een aan weerszijden daarvan nog een lijn. Deze drie lijnen zijn duidelijk van elkaar gescheiden door de grondkleur. Op beide flanken bevinden zich vlekken in de grondkleur, die duidelijk door één of meerdere lijnen zijn afgegrensd. Deze lijnen vormen een soort oester patroon. De poten zijn regelmatig gestreept en de staart heeft gelijkmatige ringen. Op de buik, vanaf de borst, bevindt zich een dubbele rij vlekken.

Gestreept of Mackerel:
Op het voorhoofd staat een “M” en op de wangen twee tot drie strepen. Op de borst twee halsbanden die niet onderbroken mogen worden. Talrijke smalle strepen lopen verticaal van de ruggengraat tot de buik. Deze strepen zijn duidelijk van elkaar gescheiden door de grondkleur. De poten zijn regelmatig gestreept en de staart is gelijkmatig beringd. Vanaf de borst loopt een dubbele rij vlekken over de buik. Één ononderbroken lijn loopt van de kop over de rug tot de staart.

Gevlekt of Spotted:
Het lichaam en de poten moeten bedekt zijn met talrijke vlekken, rond of ovaal, die duidelijk afgegrensd zijn en niet door elkaar lopen. Hoe meer vlekken hoe beter. Bij iedere kat moeten de vlekken gelijkvormig zijn. De vlekken moeten goed tegen de grondkleur afsteken. Op de wangen zit een lichte welvende streeptekening. Op het voorhoofd een “M”. De poten zijn gelijkmatig gestreept. Een lichte lijn over de rug is geoorloofd. Nu u een idee heeft hoe de verschillende tabby patronen zijn te onderscheiden zullen hieronder nog een aantal kleurvarianten worden besproken.

Brits Korthaar zwart gemarmerd (BRI n 22)
De vacht moet een warme goudbruine kleur hebben tot op de haarwortel met een zwart haarpuntjes (dit is de grondkleur) aftekening is duidelijk zwart, het patroon zoals boven beschreven bij gemarmerd of blotched. De neusspiegel is baksteenrood met een zwarte omranding. De voetkussens zijn zwart of seal. De oogkleur is oranje of koperkleurig, de oogleden zijn zwart omrand.
Fouten:
Een zeer lichte of witte kin en of staartpunt. Brindle: niet goed doorgekleurd (in aftekening).

Brits Korthaar rood gestreept (BRI d 23)
De vacht heeft een rode kleur met een dieprode aftekening. Het patroon is zoals boven beschreven bij gestreept of mackerel. De neusspiegel is baksteenrood met een donkere omranding. De voetkussens zijn roze. De oogkleur is oranje of koperkleurig. De oogleden zijn donkerrood omrand.

Fouten:
Brindle, zwarte snorharen en een witte staartpunt.

Brits Korthaar blauw gevlekt (BRI a 24)
De grondkleur van de vacht is ivoorkleurig, waarvan elke haar een blauwe punt heeft. De aftekening is donkerblauw. Het patroon zoals boven beschreven bij gevlekt of spotted. De neusspiegel is oudroze met een donkerblauwe omranding. De voetkussens zijn blauwgrijs. De oogkleur is oranje of koperkleurig, de oogleden zijn donkerblauw omrand. Buiten de hierboven besproken kleurslagen komen de tabby’s ook nog voor in een zilver en golden variëteit. De grondkleur van de vacht is voor deze bijzondere kleurslagen zilver en goudkleurig.

Brits Korthaar zwart zilver gemarmerd (BRI ns 22)
De grondkleur van de vacht is zilver. De aftekening moet duidelijk en zuiver zijn. Het patroon volgens de beschrijving bij gemarmerd of blotched. De aftekening moet een duidelijke zwarte kleur vertonen. De neusspiegel is baksteenrood met een zwarte omranding. De voetkussens zijn zwart of seal, de beharing daartussen is zwart. De ogen zijn groen, de oogleden zwart omrand.
Fouten:
Elk spoor van bruin in de vacht. Brindle: zilveren haren in zwarte aftekening, zwarte haren in zilver gekleurde delen.

Brits Korthaar zwart golden gestreept (BRI ny 23)
De grondkleur van de vacht is helder koperbruin kleurig. De aftekening is zwart met het patroon volgens de beschrijving bij gestreept of mackerel. De oogkleur is groen of blauwgroen en zwart omrand. De neusspiegel is baksteenrood met een zwarte omranding. De voetkussens zijn zwart of seal, de beharing daartussen is zwart.
Fouten:
Een erg lichte of witte kin of staartpunt. Brindle. Een grijze ondervacht.

Brits Korthaar smoke: zwart (BRI ns)
Deze variëteit wordt hier behandeld in de zwarte kleurslag. De vacht heeft zilverwit onderhaar, met zwarte tipping. De beharing is zwart met een smalle zilverwitte band bij de haarwortel. Deze is alleen te zien als men een vacht “openmaakt”. In rust lijkt de kat zwart, in beweging is het zilverwitte onderhaar te zien. De neusspiegel en voetkussens zijn zwart of seal. De oogkleur is oranje of koperkleurig. Bij kittens zijn er vaak strepen of “omgekeerd contrast” aanwezig. Dit zal bij het ouder worden gewoonlijk verdwijnen.

Brits Korthaar zwart shaded golden (BRI ny 11)
De ondervacht is een volle, warme crème kleur met een mantel van sealbruine tipping. De tipping loopt aan de zijkanten, op het gezicht en staart van donker op de rug tot crème op de kin, borst en onderkant van de staart. De poten zijn gelijkmatig sealbruin. De neusspiegel is donkerroze. De voetkussens zijn sealbruin. De oogkleur is groen of blauwgroen.
Fouten:
Aftekening in de vacht. Een witte kin. Een verkeerde oogkleur.

Brits Korthaar zwart shaded zilver (BRI ns 11)
De onderwol is zuiver wit met een zwarte tipping. De tipping loopt van de rug naar de flanken en loopt licht naar de benen. Niet gesloten ringen aan de benen zijn geoorloofd. Het gezicht en de bovenzijde van de staart moeten tipping vertonen. De kin, oorschelp, buik en binnenzijde van de poten, alsmede de onderkant van de staart moeten volkomen wit zijn. De totale indruk van deze kat is donkerder dan rasnummer BRI ns 12. De tipping beslaat ongeveer 1/3 van de haarlengte. De neusspiegel is steenrood en zwart omrand. De lippen zijn zwart. De voetkussens zijn zwart of seal, evenals de zolen en de achterzijde van de achterpoten. De oogkleur is (smaragd)groen, de oogleden zijn zwart omrand.
Fouten:
Aftekening in de vacht, bruine of crème kleur, geheel gekleurde haren en een verkeerde oogkleur.

Brits Korthaar zwart chinchilla (BRI ns 12)
De onderwol van deze variëteit moet ook zuiver wit zijn. De rug, flanken, kop, oren en staart zijn licht getipped zwart. (getipped= voorzien van een gekleurd haarpuntje). Het gezicht en de poten mogen zeer licht getipped zijn. De binnenzijde van de poten en de onderkant van de staart moeten volkomen wit zijn. De tipping beslaat ongeveer 1/8 van de lengte van het haar. De neusspiegel is steenrood en zwart omrand. De lippen zijn zwart. De voetkussens zijn zwart of seal. De oogkleur is groen, liefst smaragdgroen, en voorzien van een zwarte rand om de oogleden.
Fouten:
Aftekening in de vacht, bruine of crème kleur, geheel gekleurde haren, verkeerde oogkleur.

Brits Korthaar colourpoint (BRI .. 33)
Bij deze bijzondere variëteit moeten alle “points” van het lichaam (gezichtsmasker, oren, poten en staart) een zo gelijkmatig mogelijke kleur hebben. Er moet een goed contrast zijn tussen de points en de lichaamskleur. De lichaamkleur wordt geleidelijk lichter naar de borst en buik toe. Het masker mag niet verder strekken dan het gezicht. De oogkleur moet een zo diep mogelijk blauwe kleur hebben. Bij de tabby-points moet het masker een duidelijke tabby-tekening vertonen, zeker rond de ogen en de neus. De wangen vertonen strepen. De staart is gelijkmatig geringd en eindigt met een egaal gekleurde punt. Op de poten zitten strepen van verschillende lengte. De voetzolen van de achterste poten zijn egaal van kleur.
Fouten:
Witte vlekken, witte tenen en een andere oogkleur als blauw zijn niet toegestaan. Donkere plekken op de flanken en op de buik. Strepen en brindling in de points (behalve bij tabby points). De points zijn in alle kleurvariëteiten behalve de zilvers erkent.

Brits Korthaar chocolate point (BRI b 33)
Het lichaam is ivoorkleurig. De points zijn melkchocolade van kleur. De neusspiegel en voetkussens zijn melkchocolade kleurig. De ogen hebben een zo diep mogelijk blauwe kleur.

Brits Korthaar Van (BRI .. 01)
Vachtkleur: Een witte bles in het gezicht is gewenst. De bles mag doorlopen, zodat de kleur op de kop in twee vlekken wordt verdeeld. De kleur op de kop mag niet verder doorlopen dan tot onmiddellijk achter de oren. De oren mogen gekleurd zijn, wit zijn of beide. Het lichaam van de Van moet voor minder dan 25% gekleurd zijn. Eén gekleurde vlek begint op het achterlijf of op de aanzet van de staart en loopt door tot het eind van de staart. Kleine gekleurde vlekken op de poten zijn toegestaan. Gekleurde vlekken op het lichaam zijn niet toegestaan. De oogkleur is oranje of koperkleurig of “odd-eyed”. De neusspiegel en voetkussens moeten overeenstemmen met de kleur van de vlekken. Zwart moet ravenzwart zijn, rood diep en warm. De blauwe, crème en lilac variëteiten moeten licht zijn. De gekleurde vlekken mogen geen witte haren bevatten. Alleen wanneer twee katten volkomen gelijkwaardig zijn gaat de kat met het meeste wit voor. Alle kleuren moeten apart worden gekeurd. Bij de Britten zijn tot nu toe de volgende kleuren erkend:
zwart, blauw, chocolate, lilac, rood, crème, zwart schildpad, blauw schildpad, chocolate schildpad en lilac schildpad.

Brits Korthaar Harlekijn (BRI .. 02)
Vachtkleur:
Een witte bles in het gezicht en gekleurde vlekken op de poten zijn gewenst. De gekleurde delen moeten duidelijk afgebakend zijn en gelijkmatig van kleur. De staart moet gekleurd zijn. De oren mogen gekleurd, wit of beide zijn. De vacht moet minstens 25% en hoogstens 50% gekleurd zijn.
De verdere standaard is gelijk aan die van de Van.

Brits Korthaar Bicolour (BRI .. 03)
Vachtkleur:
Een witte bles in het gezicht is gewenst. De borst moet wit zijn en de witte kleur moet doorlopen over de buik in een ononderbroken lijn. De poten moeten gekleurd en wit zijn. Een witte band over de nek en/of schouders en een witte vlek op de rug zijn toegestaan. De gekleurde delen moeten duidelijk afgebakend zijn en gelijkmatig verdeeld. De Bicolour is minstens voor 50% en hoogstens 80% gekleurd